Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 072922391
факс: 07292195
email: dgsgodech@abv.bg
Адрес
гр. Годеч, ПК 2240
пл. Свобода 3
Карта Вижте ДГС Годеч на по-голяма карта