19.08.2015г.- Утвърдена със заповед цена за директна продажба на дърва за огрев за физически лица за 1пр.м3: 35,00лв /без ДДС/- за твърди широколистни и 25,00лв /без ДДС/- за иглолистни
Временни горски складове:
гр.Годеч-м.Вуканица, м.Селище, м.Равно буче, м.Китка, м.Среден магаришник
Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Годеч, ПК 2240
пл. Свобода 3
Контакти тел.: 072922391
факс: 07292195
email: dgsgodech@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн